Viktor Popule

Povinný subjekt: OBEC MALÁ ÚPA

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí zvukového záznamu 7. zasedání zastupitelstva obce Malá Úpa, konaného dne 21.6.2023.

S přátelským pozdravem,

Viktor Popule

Podatelna Malá Úpa, OBEC MALÁ ÚPA

Dobrý den, z důvodu nemoci nejsem přítomna a budu zpět na pracovišti
pravděpodobně až v pondělí 4.9.2023. V době mé nepřítomnosti se prosím
obracejte na kolegyni paní Helenu Kloseovou tel.: 499 891 177, e-mail
[emailová adresa]. Ověřování dokumentů a podpisů není přerušeno, provádí
také Helena Kloseová.

 

Božena Vojtěchová - referentka, podatelna