Zvukové záznamy z hlavního líčení ve věci 3 T 2/2008

Dotaz byl odmítnut Městský soud v Praze.

David Havlík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie zvukových záznamů pořízených podle §55b tr. ř. při hlavním líčení v trestní věci sp.zn. 3 T 2/2008 ve dnech 27.července 2011, 17.ledna 2012, 29. února 2012 a 2. dubna 2012.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zvukové záznamy z
hlavního líčení ve věci 3 T 2/2008" s evidenčním číslem
123253a3-0085-4efb-b748-128fa67b7286 a s běžným číslem 165935/2015 bylo
doručeno dne 16.07.2015 11:38:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.