Zvláštní příjemce důchodu

Dotaz byl úspěšný.

Lenka Sobková

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dostala jsem se do životní situace, kdy musím řešit za svou matku hodně úředních věcí, přestože je stále svéprávná, ale: posledních 7 měsíců byla v psychiatrické léčebně - na detenční řízení u soudu v Mladé Boleslavi. Po zlepšení jejícho zdravotního stavu jsme s manželem začali organizovat bydlení (pokoj) v našem bytě (do té doby bydlela sama od nás cca 80km). Rozhodnutí detenčního řízení znělo ve smyslu, že z léčebny půjde pouze do ústavu nebo do rodiny k příbuzným, aby měla zajištěnou celodenní péči a hlavně pravidelné podávání léků. Takže od 1.2.2016 měla mamka bydlet u nás (v zaměstnání jsem dala výpověď - k pololetí, pracuji/učím na SŠ). Ale během vánočních svátků se nám to zkomplikovalo:
1) mamka prodělala do dnešního dne 3 operace (zlomený krček na noze, srůsty střev, infekce v břišní dutině - propustnost střeva),nyní je držena v umělém spánku
2) nyní se jí nepodávají léky na psychické onemocnění
Již máme matku částečně přestěhovanou u nás z jejího trvalého bydliště, a budu její byt koncem ledna vracet majiteli (již jsme předběžně domluveny). ALE nemohu sama zrušit trvalé bydliště a nahlásit mamku k nám. Nyní ji její důchod chodí do psychiatrické léčebny, ale nevím jak dlouho. Já její důchod nemohu nikde převzít protože nemám plnou moc, a prý existuje termín: zvláštní příjemce důchodu. Abych ho mohla doma pro mamku uložit.
Co mám zařídit, abych alespoň dočasně mohla být "zvláštním příjemcem důchodu"?

S přátelským pozdravem,

Lenka Sobková

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zvláštní příjemce
důchodu" s evidenčním číslem 2daf317b-6a35-4e4a-8dda-a428ef315361 a s
běžným číslem 287/2016 bylo doručeno dne 04.01.2016 18:19:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.