Zveřejňování odpovědí na dotazy dle zákona 106/1999 Sb. na webových stránkách úřadu MČ Praha 21

Pavel Roušar vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 21

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 21 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Pavel Roušar

Povinný subjekt: Městská část Praha 21

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o odpovědi na následující dotazy:

1) Má úřad MČ zákonnou povinnost zveřejňovat odpovědi na položené dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb na svých webových stránkách? Pokud ano, na základě jakého právního předpisu a jeho části?
2) Kolik žádostí bylo v letech 2010-2015 na úřad podáno, kolik odpovězeno a kolik zveřejněno? Prosím o výčet počtů po jednotlivých letech včetně odkazu (URL adresy) na zveřejněné odpovědi .
3) Kdo je za zveřejňování či nezveřejňbování těchto informací zodpovědný (osoba nebo pracovní pozice)?

S přátelským pozdravem,

Pavel Roušar