Zveřejňování informací o předběžných otázkách SDEU

Dotaz byl částečně úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, na základě čeho zveřejňuje Nejvyšší soud informace o předběžných otázkách SDEU a odkud čerpá informace o žádostech jiných soudů. Pokud existuje nějaká metodika či pokyn, žádám o jeho zaslání.

Děkuji.

S přátelským pozdravem

Václav Pečený

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zveřejňování
informací o předběžných otázkách SDEU" s evidenčním číslem
c2810836-5476-4948-9617-cb532f2f52de a s běžným číslem 1361/2021 bylo
doručeno dne 03.02.2021 11:47:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zveřejňování
informací o předběžných otázkách SDEU" s evidenčním číslem
c2810836-5476-4948-9617-cb532f2f52de a s běžným číslem 1361/2021, doručené
dne 03.02.2021 v 11:47:45 a ověřené dne 03.02.2021 v 11:50:53, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 31/2021" a ke zpracování dne 03.02.2021
v 12:35:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

2 přílohy

Vážený pane Pečený,

v příloze Vám zasílám odpověď (poskytuji informaci) k Vaší žádosti sp. zn.
Zin 31/2021 ze dne 3. 2. 2021.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]