Zveřejňování informací o předběžných otázkách SDEU

Václav Pečený vznesl tento dotaz dotaz na Nejvyšší soud ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, na základě čeho zveřejňuje Nejvyšší soud informace o předběžných otázkách SDEU a odkud čerpá informace o žádostech jiných soudů. Pokud existuje nějaká metodika či pokyn, žádám o jeho zaslání.

Děkuji.

S přátelským pozdravem

Václav Pečený

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zveřejňování
informací o předběžných otázkách SDEU" s evidenčním číslem
c2810836-5476-4948-9617-cb532f2f52de a s běžným číslem 1361/2021 bylo
doručeno dne 03.02.2021 11:47:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zveřejňování
informací o předběžných otázkách SDEU" s evidenčním číslem
c2810836-5476-4948-9617-cb532f2f52de a s běžným číslem 1361/2021, doručené
dne 03.02.2021 v 11:47:45 a ověřené dne 03.02.2021 v 11:50:53, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 31/2021" a ke zpracování dne 03.02.2021
v 12:35:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

2 přílohy

Vážený pane Pečený,

v příloze Vám zasílám odpověď (poskytuji informaci) k Vaší žádosti sp. zn.
Zin 31/2021 ze dne 3. 2. 2021.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]