Zveřejnění/poskytnutí zápisů ze zasedání zastupitelstva

Dotaz byl úspěšný.

Martin Pešava

Povinný subjekt: Obec Jeníkov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Hladký,

prosím o poskytnutí/zveřejnění všech zápisů ze zasedání zastupitelstva v posledním volebním období.

Navrhoval bych zveřejnění na webových stránkách, nebo zaslání na mail [email address]

S přátelským pozdravem,

Martin Pešava

obecni úřad Jeníkov, Obec Jeníkov

     Usnesení z.o. Jeníkov od ustavujícího zasedání 10/2014 je vyvěšen na
stránkách obce Jeníkov

Pavel Hladký, starosta obce

---------- Původní e-mail ----------
Od: Martin Pešava <[FOI #7321 e-mail] ??>
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci Obec Jeníkov
<Instituce [Obec Jeníkov vyžaduje e-mail]>
Datum: 4. 4. 2018 23:02:23
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Zveřejnění/poskytnutí zápisů ze
zasedání zastupitelstva

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Obec Jeníkov

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Obec Jeníkov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážený pane Hladký,

prosím o poskytnutí/zveřejnění všech zápisů ze zasedání zastupitelstva v
posledním volebním období.

Navrhoval bych zveřejnění na webových stránkách, nebo zaslání na mail
[emailová adresa]

S přátelským pozdravem,

Martin Pešava

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #7321 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst.
2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným
zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste
splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází
k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako
povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele,
které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o
poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá
zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních
údajů žadatele.

Datum podání:

4/4/2018
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o
propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné
informace.

-------------------------------------------------------------------