Zveřejnění rozsudku č. j. 1 T 113/2016 – 919

Okresní soud v Přerově neměli požadované informace.

Tato zpráva byla skryta. requester asked to be hidden, wrong URL Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky.

Okresní soud v Přerově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zveřejnění rozsudku
č. j. 1 T 113/2016 ? 919" s evidenčním číslem
0e97bf68-580f-455b-81bb-c99c9643e1c3 a s běžným číslem 18221/2017,
doručené dne 18.12.2017 v 12:18:12 a ověřené dne 18.12.2017 v 12:24:15,
bylo přiřazeno ke spisové značce "15 SI 198/2017" a ke zpracování dne
20.12.2017 v 15:28:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Pelhřimov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.