Zveřejnění rozsudku

Dotaz byl úspěšný.

Povinný: Krajský soud v Ostravě

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informaci:
Zveřejnění rozsudku, v anonymizované podobě, a spisové značky případu z 10. ledna 2015, kdy v Přerově došlo k usmrcení osoby v souvislosti se zákrokem strážníka R. F . městské policie Přerov. Tento případ byl u Vás řešen jako u soudu druhé instance a rozsudek byl vynesen 28. 8. 2017 předesedou senátu KS JUDr. Bohuslavem Miervou.
Děkuji

S přátelským pozdravem,

Robert GRIGAR

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zveřejnění rozsudku"
s evidenčním číslem 8b7d37a8-ffc3-440f-b1dd-e727bd33632d a s běžným číslem
241385/2017 bylo doručeno dne 17.12.2017 21:45:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

 

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 17.12.2017 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 1176/2017.

 

S pozdravem

 

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555