Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing. Zdeněk Jelínek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zveřejnění likvidace

Ing. Zdeněk Jelínek vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekáme, až si Ing. Zdeněk Jelínek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ing. Zdeněk Jelínek

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
jak je to nyní se zveřejněním likvidace v Obchodním věstníku u o.p.s. a ostatních právnických osob. U o,p.s. se zveřejnění v Obchodním věstníku nyní nemusí provádět a o ostatních fyzických osob pouze jednou a postačí zaslat do sbírky listin výzvu věřitelům?

S přátelským pozdravem,

Ing. Zdeněk Jelínek
Šumavská 31
602 00 Brno
[email address]

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zveřejnění
likvidace" s evidenčním číslem 2a697d54-adcb-4d8c-8774-82b3acf9513e a s
běžným číslem 275960/2019 bylo doručeno dne 17.12.2019 15:23:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den,

 

v příloze posílám odpověď na Vaši žádost.

 

Hana Pospíchalová

správa soudu

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing. Zdeněk Jelínek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.