Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin Hanzlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zveřejnění kompletních platů a odměn vedoucích úředníků v posledních 10 letech

Čekáme, až si Martin Hanzlík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Martin Hanzlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

navazuji na svůj nepřesný a špatně formulovaný dotaz z 10. března 2021. Omlouvám se za nesmyslnou stížnost k Vaší prvotní odpovědi.

Nicméně můj zájem o přesné a jasné informace stále platí, a proto prosím o jejich poskytnutí v následujícím rozsahu:

Mám zájem o jmenný seznam vedoucích pracovníků s jejich konkrétní funkcí, standardním hrubým platem za daný kalendářní rok, hrubou odměnou za daný kalendářní rok a to za dobu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020. Jako příklad uvádím smyšleného pana Jana Nováka. Prosím o poskytnutí informací pro 23 vedoucích pozic, které byly uvedeny ve Vaší původní odpovědi.

Jan Novák - ředitel Odboru analýz a podpory řízení
Hrubý plat za rok 2011 - 532 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2011 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2012 - 550 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2012 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2013 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2013 - 150 000 Kč
Hrubý plat za rok 2014 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2014 - 10 000 Kč
Hrubý plat za rok 2015 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2015 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2016 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2016 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2017 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2017 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2018 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2018 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2019- 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2019 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2020 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2020 - 666 000 Kč

S přátelským pozdravem,
Martin Hanzlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 8.4.2021 07:41:05

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 7.4.2021 17:03:52 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1HKCVW
Datum zaevidování: 7.4.2021 17:03:52
Váš osobní přístupový kód: KUJISE087EIA
Vaše evidenční údaje:
Hanzlík Martin, Dukelských hrdinů 538, 78361 Hlubočky 1, [emailová adresa]
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zveřejnění kompletních platů a odměn vedoucích úředníků v posledních 10 letech

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP1HKCVWKUJISE087EIA"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Petreková Iva

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIXP1HL97G
Značka : KUJI 30920/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Sekretariát hejtmana
Věc : Výzva k doplnění žádosti
Datum podání : 1

Martin Hanzlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

4 denní lhůta na doplnění mi přijde nezákonná, ale budiž.

Poskytnuté údaje hodlám zveřejnit na svých veřejně dostupných sociálních sítích, zároveň jsem v kontaktu s redakcí Hospodářských novin, spolkem Kverulant a panem Luďkem Maděrou, kterým Vámi poskytnutou informaci poskytnu a oni ji také zveřejní. Zároveň je každá Vaše odpověď automaticky zveřejněna na volně přístupném portále Informace pro všechny, takže všichni občané ČR zde tyto informace mohou dohledat.

Dle mého názoru je ve veřejném zájmu vědět jak jsou z veřejným peněz odměňování vedoucí pracovníci na vašem úřadě. Soudy již takto také rozhodli.

Účelem této žádosti je poukázat na Vaše porušení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v případě pana Maděri.

Dále bych znovu rád odkazoval na článek v HP
"https://archiv.ihned.cz/c7-66892970-qf65... a dovolil si z něj citovat:

"Kraj se u soudu hájil tím, že Maděra zneužívá zákon. "Osobní údaje zaměstnanců veřejné správy se stávají lehkou kořistí účelově zakládaných spolků, kde figurují lidé, kteří shromažďují data a ta se mohou stát lehce byznysplánem," uvedl kraj. Poukázal na to, že Maděrovi jde o osobní prospěch. Když mu žalovaná instituce nechtěla informace poskytnout, zažaloval ji o zadostiučinění. Kraj také poukázal na dřívější "judikatorní šílenství" soudů ohledně poskytování informací, kterému podle něj až před třemi lety učinil přítrž Ústavní soud.

Krajský soud v Brně ale v prosinci interpretaci úřadu smetl ze stolu. A vyčetl mu, že se chová svévolně a judikaturu soudů ignoruje. "Závěry Ústavního soudu nelze v žádném případě interpretovat tak, že jejich přijetím je vyloučeno poskytování informací o platech a odměnách zaměstnanců veřejné sféry," konstatoval.

Poukázal na to, že Ústavní soud definoval čtyři podmínky k vydání požadovaných informací. Zásadní je, aby informace přispěla k diskusi o věcech veřejného zájmu a aby žadatel mohl být považován za "společenského hlídacího psa". Soud také připomněl, že Maděra už vedl spor se zlínským magistrátem a žádné zneužití získaných dat se nepotvrdilo. Podle něj je zřejmé, že Maděra roli "hlídacího psa" naplňuje a na informace má nárok."

Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že já i pan Maděra podmínky splňujeme a vy musíte mnou požadovaná data zveřejnit. Pokud k tomu nedojde, budu se informací podobně jako pan Maděra domáhat soudně. Soud již podobnou jednou projednal a Vaši argumentaci vyvrátil.

S přátelským pozdravem a svobodnému přístupu k informacím zdar,
Martin Hanzlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 16.4.2021 07:51:49

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 15.4.2021 23:55:40 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1HOLK8
Datum zaevidování: 15.4.2021 23:55:40
Váš osobní přístupový kód: KUJISE088E8B
Vaše evidenční údaje:
Hanzlík Martin, Dukelských hrdinů 538, 78361 Hlubočky 1, [FOI #8928 e-mail] ??
Předmět:
obsahu zprávy: Re: GINIS - Spisová služba (odbor sekretariátu hejtma) - Výzva k doplnění žádosti

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP1HOLK8KUJISE088E8B"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Coufalová Andrea

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIXP1HQAWZ
Značka : KUJI 33580/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Sekretariát hejtmana
Věc : Výzva k úhradě nákladů
Datum podání : 21.

Martin Hanzlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rozhodl jsem se Vam nic neplatit a presto vyzadovat o drive pozadovane informace. Prosim o jejich zaslani.

Inspirovala me Vase dalsi prohra u soudu s panem Maderou.
https://archiv.ihned.cz/c7-66951970-qf65...

S přátelským pozdravem,

Martin Hanzlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 19.7.2021 07:56:12

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 16.7.2021 13:53:29 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1IJ2AN
Datum zaevidování: 16.7.2021 13:53:29
Váš osobní přístupový kód: KUJISE088E8B
Vaše evidenční údaje:
Hanzlík Martin, Dukelských hrdinů 538, 78361 Hlubočky 1, [FOI #8928 e-mail] ??
Předmět:
obsahu zprávy: Re: GINIS - Spisová služba (odbor sekretariátu hejtma) - Výzva k úhradě nákladů

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP1IJ2ANKUJISE088E8B"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Coufalová Andrea

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIXP1IMAJR
Značka : KUJI 61613/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Sekretariát hejtmana
Věc : Odpověď
Datum podání : 28.7.2021

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin Hanzlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.