Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin Hanzlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zveřejnění kompletních platů a odměn vedoucích úředníků v posledních 10 letech

Čekáme, až si Martin Hanzlík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Martin Hanzlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

navazuji na svůj nepřesný a špatně formulovaný dotaz z 10. března 2021. Omlouvám se za nesmyslnou stížnost k Vaší prvotní odpovědi.

Nicméně můj zájem o přesné a jasné informace stále platí, a proto prosím o jejich poskytnutí v následujícím rozsahu:

Mám zájem o jmenný seznam vedoucích pracovníků s jejich konkrétní funkcí, standardním hrubým platem za daný kalendářní rok, hrubou odměnou za daný kalendářní rok a to za dobu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020. Jako příklad uvádím smyšleného pana Jana Nováka. Prosím o poskytnutí informací pro 23 vedoucích pozic, které byly uvedeny ve Vaší původní odpovědi.

Jan Novák - ředitel Odboru analýz a podpory řízení
Hrubý plat za rok 2011 - 532 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2011 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2012 - 550 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2012 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2013 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2013 - 150 000 Kč
Hrubý plat za rok 2014 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2014 - 10 000 Kč
Hrubý plat za rok 2015 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2015 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2016 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2016 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2017 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2017 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2018 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2018 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2019- 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2019 - 100 000 Kč
Hrubý plat za rok 2020 - 560 000 Kč
Hrubá odměna za rok 2020 - 666 000 Kč

S přátelským pozdravem,
Martin Hanzlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 8.4.2021 07:41:05

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 7.4.2021 17:03:52 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1HKCVW
Datum zaevidování: 7.4.2021 17:03:52
Váš osobní přístupový kód: KUJISE087EIA
Vaše evidenční údaje:
Hanzlík Martin, Dukelských hrdinů 538, 78361 Hlubočky 1, [emailová adresa]
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zveřejnění kompletních platů a odměn vedoucích úředníků v posledních 10 letech

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP1HKCVWKUJISE087EIA"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Petreková Iva

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin Hanzlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.