Zveřejnění kompletních platů a odměn vedoucích úředníků v posledních 10 letech

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martin Hanzlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zveřejnění kompletních platů a odměn vedoucích úředníků v posledních 10 letech.

Viz https://archiv.ihned.cz/c7-66892970-qf65....

V případě nezveřejnění se budu domáhat informací soudní cestou jako pan Maděra.

S přátelským pozdravem,

Martin Hanzlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 10.3.2021 12:35:25

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 10.3.2021 11:05:16 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1HBJM1
Datum zaevidování: 10.3.2021 11:05:16
Váš osobní přístupový kód: KUJISE087EIA
Vaše evidenční údaje:
Hanzlík Martin, Dukelských hrdinů 538, 78361 Hlubočky 1, [FOI #8882 e-mail] ??
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zveřejnění kompletních platů a odměn vedoucích úředníků v posledních 10 letech

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP1HBJM1KUJISE087EIA"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Petreková Iva

Kraj Vysočina

3 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIXP1HFSD3
Značka : KUJI 22236/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Sekretariát hejtmana
Věc : Poskytnutí informace
Datum podání : 24.3.

Martin Hanzlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Kraj Vysočina k vyřízení mé žádosti 'Zveřejnění kompletních platů a odměn vedoucích úředníků v posledních 10 letech'.

Informace o platech úředníků jsem obdržel nekompletní, konkrétně bez jmen vedoucích úředníků. Dle mého názoru je dalším vhodným pokračovánim žaloba na Kraj Vysočina a vymožení těchto údajů soudní cestou.

Jaký je Váš názor?

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/zverej...

S přátelským pozdravem,

Martin Hanzlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 29.3.2021 07:46:52

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 27.3.2021 16:11:47 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1HGV64
Datum zaevidování: 27.3.2021 16:11:47
Váš osobní přístupový kód: KUJISE087EIA
Vaše evidenční údaje:
Hanzlík Martin, Dukelských hrdinů 538, 78361 Hlubočky 1, [FOI #8882 e-mail] ??
Předmět:
obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Zveřejnění kompletních platů a odměn vedoucích úředníků v posledních 10 letech

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP1HGV64KUJISE087EIA"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Škrdlová Zuzana