ZŠK/0356/2016 - Stížnost na paní učitelku - na její vyjádření na internetu, na petiční kampaň

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
žádám o zveřejnění Stížnosti na paní učitelku - konkrétně na její vyjádření na internetu, na petiční kampaň (ZŠK/0356/2016).

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

2 přílohy

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
žádám o neprodlené zveřejnění 4 příloh, které byly součástí stížnosti
dne 13. října 2016 paní PhDr. Mileně Medkové prostým emailem adresované.
S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

2 přílohy

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
děkuji za zaslání příloh.
S podivem zjišťuji, že:
a) Vyjádření k jednání konanému dne 26. 9. 2016,
b) Vyjádření mluvčí petičního výboru ze dne 11. 9. 2016,
nejsou vedena pod číslem jednacím, ale jen jako pouhé přílohy stěžovatele.
Žádám o zaslání OBSAHU (evidence) stížnostního spisu založeného ředitelkou školy dne 26. 9. 2016.

S pozdravem a poděkováním

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Dobrý den,
informace Vám již byla poskytnuta.
PhDr. Milena Medková

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
doplňuji, že vaše tvrzení se nezakládá na pravdě.
Veškerá obranná vyjádření vámi napadené učitelky nejsou řádně zaevidována.
Obrátila jsem se po těchto závažných zjištěních na Útvar interního auditu a kontroly.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer