ZŠK/0229/2017 - Vyjádření k jednání konanému dne 19. 5. 2017

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
žádám o zveřejnění Vyjádření k jednání konanému dne 19. 5. 2017 (ZŠK/0229/2017).

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

2 přílohy

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
ze zaslaných informací je patrné, že bylo zamlčeno a fakticky existuje další číslo jednací, ZŠK/228/2017, které není v přehledu evidence žalobkyni dne 24 11. 2020 adresované žalovanou pod č.j.: ZŠK/0282/2020.
Žádám tímto o neprodlené zaslání dokumentu vedeného pod č.j.: ZŠK/228/2017.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer