Zrušení srážky ze mzdy

Dotaz byl úspěšný.

Daniel Fojtik

Povinný subjekt: Okresní soud v Přerově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den.Z výplaty se mi už několik let exekučně strhává výživné na devatenáctiletého syna.Po domluvě se synem jsme se dohodli,že toto výživné můžu posílat na jeho osobní účet.Můžu požádat soud o zrušení srážky ze mzdy a posílat z mého účtu synovi jeho výživné? Jestli ano, tak co k tomu budu potřebovat. Děkuji

S přátelským pozdravem,

Daniel Fojtik

Okresní soud v Přerově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zrušení srážky ze
mzdy" s evidenčním číslem d57170ef-f508-41cf-a57f-50356ac961a7 a s běžným
číslem 37276/2019 bylo doručeno dne 09.10.2019 20:04:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Přerově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Michálková Pavla Ing., Okresní soud v Přerově

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Vážený pane F.,

 

Okresní soud v Přerově obdržel dne 10. 10. 2019 Vaši žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“), v níž žádáte o poskytnutí
informace, zda můžete požádat soud o zrušení srážky ze mzdy a posílat
zletilému synovi jeho výživné, které je Vám dosud exekučně strháváno, na
jeho osobní účet přímo ze svého účtu, a co k tomu budete potřebovat.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ vyhovuji Vaší žádosti a
sděluji Vám, že můžete soud požádat o „zrušení srážky ze mzdy“ podáním
návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí, s tím, že k tomuto návrhu můžete
připojit Vaši dohodu, resp. souhlas oprávněného (zletilého syna) s tímto
návrhem. Pokud tato dohoda, resp. souhlas oprávněného, nebude k návrhu na
zastavení výkonu rozhodnutí připojen, soud si od oprávněného sám vyžádá
vyjádření k tomuto návrhu. Z procesního hlediska by však bylo jednodušší,
aby návrh na zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy podal oprávněný
(Váš zletilý syn) s tím, že jste se dohodli na jiném způsobu úhrady
výživného pro jeho osobu. 

 

S pozdravem

Ing. Pavla Michálková

dozorčí úřednice Okresního soudu v Přerově

pověřená poskytováním informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Okresní soud v Přerově

Smetanova 2

tel. 581279241

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]