Zrušení MHD v Mladé Boleslavi v r. 2020

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o informace, kdo a kdy rozhodl o zrušení provozu autobusů MHD v Mladé Boleslavi v r. 2020. Žádám o kopii zápisu a dalších listin, kterými bylo o zrušení provozu autobusů MHD rozhodnuto.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20200000003291

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Zrušení MHD v Mladé Boleslavi v
r. 2020
Datum doručení: 11.5.2020 23:36:30
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, žádám o informace, kdo a kdy rozhodl o zrušení provozu
autobusů MHD v Mladé Boleslavi v r. 2020. Žádám o kopii zápisu a dalších
listin, kterými bylo o zrušení provozu autobusů MHD rozhodnuto. S
přátelským pozdravem, Martina Brzobohatá Informaci poskytněte elektronicky
na e-mail: [FOI #8275 e-mail] ?? Tato elektronická
adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném
přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních
rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst.
8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této
žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona
106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na
stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s
takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). Ochrana osobních údajů žadatele: Jako provozovatel služby
Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve
vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou
vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na
stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách
www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k
jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k
porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona
správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za
účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací
zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění
identifikačních údajů žadatele. Datum podání: 11/5/2020
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem
informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo
oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami –
ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Kolomazníková Andrea, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

Dobrý den, paní Brzobohatá,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

Andrea Kolomazníková

asistentka tajemníka

Magistrátu města Mladá Boleslav

č. telefonu: 326 715 171

e-mail: [emailová adresa]