Zřizovací listina MZŠ Újezd nad Lesy

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 21 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Pavel Roušar

Povinný subjekt: Městská část Praha 21

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mám následující dva dotazy:
1)MČ svěřila zakládající listinou MZŠ Újezd nad Lesy část školní budovy dvěma subjektům - škole a školce. Může tak učinit? Na základě jakých právních vztahů. Prosím uveďte kterých. Má úřad právní stanovisko k této záležitosti? Kdo tento dokument zpracoval? Jaké je vyjádření interního auditora k této záležitosti.

2) na základě jakého článku zakládající listiny MZŠ škola pronajímá svým učitelům byty? Který článek toto umožňuje.

S přátelským pozdravem,

Pavel Roušar