Zřízení provozovny Liberec Staré město

Ota Klekner vznesl tento dotaz dotaz na STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí informace, zda dle účinného územního plánu města Liberec je přípustné zřízení živnostenské provozovny pro živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (miniškolka) v objektu pro bydlení, který je součástí parc. č. 5451/2 k.ú. Liberec, obec Liberec, část obce Liberec I – Staré Město.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ota Klekner

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zřízení provozovny Liberec Staré město“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [email address]
web: www.liberec.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu mp3, mp2, wav, mpg, mpg2, pcm, pdf, tiff, png, tif, xml, jpeg, jpg, gif s povolenou velikostí max. 10000000 bytů.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zřízení provozovny Liberec Staré město“ bylo doručeno 11.03.2015 10:00:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem CJ MML 048466/15.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [email address]
web: www.liberec.cz

statutární město Liberec, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1 příloha

Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [email address]
web: www.liberec.cz