ZPS Praha

Alice Pechová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Alice Pechová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci, jak mohu získat parkovací oprávnění v ZPS na Praze 9, pokud zde mám trvalé bydliště, ale nejsem vlastníkem auta. Automobil mám vypůjčený od rodinného příslušníka, od kterého mám podepsanou plnou moc pro vyřízení parkovacího oprávnění.

S přátelským pozdravem,
Pechová

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 24.3.2021 17:00:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - ZPS Praha elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 24.3.2021 17:00:53 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 24.3.2021 17:17:03

Vaše podání ze dne: 24.3.2021 17:00:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - ZPS Praha podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX010GPH6
Datum zaevidování: 24.3.2021 17:15:11
Vaše evidenční údaje: Pechová Alice, ,

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Dvořáková Lenka
Ministertsvo Dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX010HFHR Značka
: MD-9026/2021-072/2 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Sdělení k podání z 24.3.2021 Věc podrobně : Datum podán