ZPS Praha

Dotaz byl částečně úspěšný.

Alice Pechová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci, jak mohu získat parkovací oprávnění v ZPS na Praze 9, pokud zde mám trvalé bydliště, ale nejsem vlastníkem auta. Automobil mám vypůjčený od rodinného příslušníka, od kterého mám podepsanou plnou moc pro vyřízení parkovacího oprávnění.

S přátelským pozdravem,
Pechová

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 24.3.2021 17:00:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - ZPS Praha elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 24.3.2021 17:00:53 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 24.3.2021 17:17:03

Vaše podání ze dne: 24.3.2021 17:00:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - ZPS Praha podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX010GPH6
Datum zaevidování: 24.3.2021 17:15:11
Vaše evidenční údaje: Pechová Alice, ,

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Dvořáková Lenka
Ministertsvo Dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX010HFHR Značka
: MD-9026/2021-072/2 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Sdělení k podání z 24.3.2021 Věc podrobně : Datum podán