ZPS o Vánočních svátcích 2015

Dotaz byl úspěšný.

Petr Havlíček

Povinný subjekt: Městská část Praha 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
1) žádám o informaci, z jakého důvodu Rada MČ doporučila Městské policii hl. m. Prahy realizovat přerušení provozu zóny placeného stání na území MČ Praha 7 omezením provozu zóny v období od 20:00 hod. dne 23.12.2015 do 08:00 hod. dne 04.01.2016, ačkoliv přerušení (resp. změnu místní úpravy) může provádět jen obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie?

2) žádám o informaci z jakého důvodu nebyla Radou MČ akceptována nabídka na zneplatnění a znovu zplatnění dopravního značení?

Děkuji a s přátelským pozdravem,

Petr Havlíček

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - ZPS o Vánočních svátcích 2015?, kterou jste 28.12.2015 22:27:53 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - ZPS o Vánočních svátcích 2015? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

1 příloha

Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.cz