Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s nedávným zprovozněním tramvajové zastávky Štvanice na Hlávkově mostě vás jako povinný subjekt dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam všech činností a úkonů, které povinný subjekt učinil při návrhu, schvalování, realizaci, zprovozňování, úpravách či v jakékoliv jiné souvislosti se zřizováním předmětné zastávky, a to v následujícím minimálním rozsahu.
a. Datum
b. Stručný popis úkonu
c. Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která úkon provedla

2. Pokud měly úkony dle předchozího bodu nějaký písemný výstup nebo písemnou formu, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. V případě mimořádně rozsáhlých dokumentů, které nejsou v elektronické podobě a jejich převod by představoval pro povinný subjekt velkou zátěž postačí stručný popis dokumentu.

3. Informace o nákladech, které povinný subjekt v souvislosti s návrhem, schvalováním, realizací, zprovozňováním, úpravami předmětné zastávky vynaložil, a to včetně nákladů interních. V případě interních nákladů (mzdy apod.) postačí přibližný kvalifikovaný odhad s přesností na desetitisíce.

4. Informace o nákladech dle předchozího bodu, které povinný subjekt nevynaložil, ale je smluvně nebo jinak vázán je učinit - např. práce objednané leč nikoliv provedené či proplacené.

Veškeré informace žádám poskytnout v elektronické formě. Pokud je pro jejich objem nelze zaslat elektronickou poštou, žádám povinný subjekt aby mne kontaktoval za účelem domluvy na formě předání.

V dokonalé úctě

Michal A. Valášek

krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

9 příloh

Dobrý den, zasílám Vám vyjádření PČR  k Vašemu dotazu.

S pozdravem Forejtová

Michal A. Valášek

Dobrý den,

děkuji vám za odpověď. Bohužel však neobsahuje veškeré informace, které jsem požadoval.

V bodu 1 jsem požadoval seznam všech činností a úkonů, které byly v souvislosti se zastávkou Štvanice provedeny. Tento seznam jste mi neposlali. Z poskytnutých dokumentů, které se odkazují na "všechna předchozí jednání". Je tedy jasné, že kromě dvou vyjádření se konala nějaká jednání a z formulace vyplývá, že nejspíš nebylo jenom jedno.

V bodu 3 jsem požadoval vyčíslení nákladů, a to včetně nákladů interních. Práce vašich zaměstnanců má také svou cenu, strávili tím nějaký čas a mají nějakou mzdu atd.

Jedním z cílů mého dotazu je zjistit celkové náklady projektu, z hlediska času a peněz zaplacených z veřejných prostředků. Proto bych vás rád požádal o doplnění odpovědi o výše uvedené informace.

Netrvám nutně na detailním seznamu všech jednání, ale rád bych získal alespoň nějaký kvalifikovaný odhad. Předpokládám, že lidé, kteří se na záležitosti podíleli (ing. Opočenský, ing. Pydychová, příp. další) si budou pamatovat alespoň přibližně, kolika jednání se účastnili a kolik času s tím strávili. Předpokládám rovněž, že alespoň rámcově víte, kolik stojí hodina času policisty na základě průměrné mzdy.

Dále pak mne zaráží, že podle vámi poskytnuté informace PČR vydala dvě nesouhlasná stanoviska, ale žádné souhlasné. Znamená to tedy, že byla realizována varianta, se kterou PČR nesouhlasila?

Pokud se týče poznámky o osobních údajích, tento text automaticky do žádosti vkládá systém Informace pro všechny, který používám pro zpracování dotazů (hlídání lhůt a podobně). S vaším názorem souhlasím, ale bohužel to nejde vypnout.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

3 přílohy

Dobrý den, zasílám Vám odpověď PČR k Vašemu dotazu.

S pozdravem Forejtová