Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s nedávným zprovozněním tramvajové zastávky Štvanice na Hlávkově mostě vás jako povinný subjekt dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam všech činností a úkonů, které povinný subjekt učinil při návrhu, schvalování, realizaci, zprovozňování, úpravách či v jakékoliv jiné souvislosti se zřizováním předmětné zastávky, a to v následujícím minimálním rozsahu.
a. Datum
b. Stručný popis úkonu
c. Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která úkon provedla

2. Pokud měly úkony dle předchozího bodu nějaký písemný výstup nebo písemnou formu, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. V případě mimořádně rozsáhlých dokumentů, které nejsou v elektronické podobě a jejich převod by představoval pro povinný subjekt velkou zátěž postačí stručný popis dokumentu.

3. Informace o nákladech, které povinný subjekt v souvislosti s návrhem, schvalováním, realizací, zprovozňováním, úpravami předmětné zastávky vynaložil, a to včetně nákladů interních. V případě interních nákladů (mzdy apod.) postačí přibližný kvalifikovaný odhad s přesností na desetitisíce.

4. Informace o nákladech dle předchozího bodu, které povinný subjekt nevynaložil, ale je smluvně nebo jinak vázán je učinit - např. práce objednané leč nikoliv provedené či proplacené.

Veškeré informace žádám poskytnout v elektronické formě. Pokud je pro jejich objem nelze zaslat elektronickou poštou, žádám povinný subjekt aby mne kontaktoval za účelem domluvy na formě předání.

V dokonalé úctě

Michal A. Valášek

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

Vážený pane Valášku,

v návaznosti na Vaši níže uvedenou žádost Vám v příloze zasíláme Rozhodnutí o částečném zamítnutí Vaší žádosti.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [emailová adresa]
http://www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Staňková Kristina 900200 by chtěl/chtěla odvolat zprávu: Vyjádření k části Vaší stížnoti ze dne 9.5.2017 .
Email secured by Check Point R77 in DPP

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

4 přílohy

Vážený pane Valášku,

 

v návaznosti  na část Vaši stížnosti ze dne 9.5.2017 Vám v příloze
zasíláme Vámi požadované dokumenty.

 

S pozdravem

 

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [1][emailová adresa]
[2]www.dpp.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.dpp.cz/

Informace pro všechny,

4 přílohy

--Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy
[1]12/5/2017

Vážený pane Valášku,

v návaznosti na část Vaši stížnosti ze dne 9.5.2017 Vám v příloze zasíláme
Vámi požadované dokumenty.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [[2]emailová adresa]
[3]http://www.dpp.cz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/zpr...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.dpp.cz/