Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Korandová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Jana Korandová

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den, prosím o informaci, kdy předpokládáte, že budou zprovozněny lázně pro samoplátce. Děkuji za odpověď, Korandová.

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.4.2020 16:03:41 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprovoznění lázní elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.4.2020 16:03:41 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
16.4.2020 08:22:42

Vaše zpráva ze dne: 15.4.2020 16:03:41
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Zprovoznění lázní
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX019XECL
Datum zaevidování: 15.4.2020 16:36:52

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
16.4.2020 08:22:42

Your message - dated 15.4.2020 16:03:41
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Zprovoznění lázní
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX019XECL
Date of registration: 15.4.2020 16:36:52

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Sdělení

Identifikátor dokumentu: MZDRX019YFMN
značka: MZDR 16264/2020-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 20.04.2020
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1823647_005.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Korandová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.