Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 18 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

System Administrator, Městská část Praha 18

1 příloha

Your message

To: dotaz dotazy vznesené na instituci MČ Praha 18 - Letňany
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních
kontrol
Sent: Wed, 22 Feb 2017 17:51:36 +0100

did not reach the following recipient(s):