Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Salvet Leo, JUDr., ThDr., PhDr., PhD. (ÚMČ Praha 17), Městská část Praha 17

Vážený pane Havlíku,

     k Vaší žádosti o poskytnutí informace, a to kopie Přílohy č. 1, část
II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální
Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle §
22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Vám
z pověření vedení Městské části Praha 17 sděluji, že Městská část Praha 17
požadovaný materiál nevlastní, tudíž Vám nemůže požadovanou informaci
poskytnout.

     Děkuji za laskavé pochopení a porozumění.

     S pozdravem

Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D.

vedoucí právního oddělení

Kanceláře tajemníka

Úřad Městské části Praha 17

Žalanského 291/12b

163 02 Praha 17

tel. 234683536

mobil 601209050

e-mail [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Salvet Leo, JUDr., ThDr., PhDr., PhD. (ÚMČ Praha 17), Městská část Praha 17

1 příloha

Vážený pane Havlíku,

     k Vaší žádosti o poskytnutí informace, a to kopie Přílohy č. 1, část
II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální
Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle §
22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Vám
z pověření vedení Městské části Praha 17 sděluji, že Městská část Praha 17
požadovaný materiál nevlastní, tudíž Vám nemůže požadovanou informaci
poskytnout.

     Děkuji za laskavé pochopení a porozumění.

     S pozdravem

Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D.

vedoucí právního oddělení

Kanceláře tajemníka

Úřad Městské části Praha 17

Žalanského 291/12b

163 02 Praha 17

tel. 234683536

mobil 601209050

e-mail [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]