Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 14 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městská část Praha 14

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha14
Úřad m.č. Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel.: +420 225 295 111
e-mail: [emailová adresa] (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: Instituce [MČ Praha 14 vyžaduje e-mail] (pro ostatní zprávy)
web: www.praha14.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu pdf, doc, docx, null, null, null, null, null, null, null, null, null s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.