Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

E-PODATELNA, Městská část Praha 13

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol“ byla převzata elektronickou podatelnou. Po ověření všech náležitostí a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno další potvrzení o doručení a zaevidování datové zprávy.

Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

E-PODATELNA, Městská část Praha 13

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol“ bylo doručeno 22.02.2017 17:55:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-11118/2017 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

Toto potvrzení o doručení datové zprávy není potvrzením o řádnosti podání podle jiných právních předpisů. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
 
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Černý František (P13), Městská část Praha 13

2 přílohy

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Městská část Praha 13

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: David Havlík

# Datum narození:  1976-10-09

# Adresa: David Havlík

# Adresa: Alejní 2410/3

# Adresa: 415 01 Teplice

===================================================================

 

[Authority name]

 

Vážená paní, vážený pane,

 

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004
Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve
veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně
rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím
poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu
informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě.

 

S přátelským pozdravem,

 

David Havlík

 

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[1][FOI #6420 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

 

Upozornění provozovatele služby:

S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

 

Datum podání:

 

22/2/2017

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[3]http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6420 e-mail] ??
2. http://www.informaceprovsechny.cz/
3. http://infoprovsechny.cz/help/officers