Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městská část Praha 1

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol? bylo doručeno 22.02.2017 17:55:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 033537/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
 
Povinný subjekt:
Městská část Praha 1
 
 
Věc: Žádost o informace - vyřízení
 
Městská část Praha 1 zaevidovala dne 22.2.2017  žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „Infz“) :

"žádám o kopii přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004
Sb., pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve
veřejné správě vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně
rozsáhlé vyhledávání ve smyslu zákona 106/99 sb., netrvám na jejím
poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu
informací podle § 22 odstavce (6) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě."  

Odpověď:

v příloze č. 1 části II, tabulce č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., kterou
se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v
platném znění, která byla součástí „Zprávy o výsledcích finančních kontrol
v úplném rozsahu za rok 2016“, jsme informovali Ministerstvo financí ČR o
skutečnosti, že městská část Praha 1 při plánovaných i mimořádných
kontrolách nezjistila žádné závažné skutečnosti, aby na jejich základě
musela oznámit státnímu zástupci nebo policejním orgánům, že byl spáchán
trestný čin. Nebylo zjištěno ani neoprávněné použití, zadržení, ztráta
nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300.000 Kč.

Městská část Praha 1