Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Křížová Kamila, Jihočeský kraj

17 příloh

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám naši odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

 

S pozdravem

Bc. Kamila Křížová
Úsek vedoucího odboru
Kancelář hejtmana
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
[emailová adresa]
tel: 386 720 225
fax: 386 350 039