Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.7.2016 17:40:43 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.7.2016 17:40:43 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 29.7.2016 10:44:33
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 28.7.2016 17:40:43 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP4L92PX
Datum a čas zaevidování: 29.7.2016 09:10:39
Vaše evidenční údaje: Havlík David, /,, [FOI #5661 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), učiněno v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, je nutno je do 5 dnů učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Kadochová Zdeňka (MHMP, OKC), Hlavní město Praha

1 příloha

 

 

From: Ondráčková Irena (MHMP, OKC)
Sent: Monday, August 08, 2016 11:19 AM