Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Mail Delivery System,

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

Instituce [MČ Praha - Křeslice vyžaduje e-mail]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<Instituce [MČ Praha - Křeslice vyžaduje e-mail]>:
host smtp-in.iol.cz [90.176.151.96]: 550 5.1.1 <Instituce [MČ Praha - Křeslice vyžaduje e-mail]>:
Recipient address rejected: undeliverable address:
host 194.228.2.74[194.228.2.74] said: 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
Instituce [MČ Praha - Křeslice vyžaduje e-mail] (in reply to RCPT TO command)

ukázat citované pasáže