David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Tajemnice, Městská část Praha - Dubeč

1 příloha

Pane Havlíku,

v návaznosti na Vámi zaslanou žádost o informaci dle Zákona 106/1999 Sb.
se dovoluji dotázat na obsah žádosti?

Jedná se Vám o tabulku Příloha 2 kde je sdělována výše odvodů za porušení
rozpočtové kázně dle §44,§22 a sankce?

 

Pokud tomu tak je, sděluji Vám, bez záznamu o informacích poskytnutých dle
Zákona, že  Městská část Praha-Dubeč má všude nulové stavy.

 

Pokud si přejete informaci sdělit skutečně jako informaci dle Zákona
106/1999 Sb. prosím zašlete Vaši žádost datovými schránkami bm4bju9 nebo
písemně na adresu naší Městské části Praha-Dubeč, Starodubečská 401/36,
107 00 Praha 10.

 

Děkuji

 

Ing. Anna Smutná

tajemnice ÚMČ Praha-Dubeč

Starodubečská 401/36

Praha 10-Dubeč

tajemnice@praha-dubeč

272701925

607522027

 

 

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních
kontrol
Datum: Wed, 22 Feb 2017 17:51:24 +0100
Od: David Havlík [1]<[FOI #6387 e-mail] ??>
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci Městská část Praha - Dubeč
[2]<Instituce [Městská část Praha - Dubeč vyžaduje e-mail]>

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Městská část Praha - Dubeč

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: David Havlík

# Datum narození:  1976-10-09

# Adresa: David Havlík

# Adresa: Alejní 2410/3

# Adresa: 415 01 Teplice

===================================================================

 

[Authority name]

 

Vážená paní, vážený pane,

 

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

 

S přátelským pozdravem,

 

David Havlík

 

Informaci poskytněte elektronicky na email: [3][FOI #6387 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách [4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

 

Upozornění provozovatele služby:

S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

 

Datum podání:

 

22/2/2017

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[5]http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6387 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Městská část Praha - Dubeč vyžaduje e-mail]
3. mailto:[FOI #6387 e-mail] ??
4. http://www.informaceprovsechny.cz/
5. http://infoprovsechny.cz/help/officers