Zprávy o výsledcích finančních kontrol

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Český telekomunikační úřad jako součástsérie poslané 53 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna Český telekomunikační úřad, Český telekomunikační úřad

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.7.2016 17:40:54 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.7.2016 17:40:54 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení přijetí datové zprávy podané na adresu el. podatelny
Českého telekomunikačního úřadu (Instituce [Český telekomunikační úřad vyžaduje e-mail]).
==============================================================

Datum podání : 28.7.2016 17:40:54
Předmět zprávy : obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum zaevidování: 29.7.2016 08:16:24
Identifikátor dokumentu: CTU0X069WK5G
ČJ: Odes. obsahu zprávy: Žádost o informace podle dota
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #5707 e-mail] ??

Podrobnosti:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka - vyhodnocení systému: podání přijato - bez podpisu (e-mailu)

DOŘIČÁK Martin, Český telekomunikační úřad

14 příloh

Vážený pane, 

dne 28. 7. 2016 byla na elektronickou podatelnu Českého telekomunikačního
úřadu doručena Vaše žádost 
o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
přepisů, ve které je požadováno zaslání ročních zpráv o výsledcích
finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

 

Požadované zprávy Vám zasílám ve formátu .pdf.

 

S pozdravem

 

 

Martin Dořičák

vedoucí samostatného oddělení

interního auditu

 

Český telekomunikační úřad

Sokolovská 58/219, Praha 9

poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

tel.: +420 224 004 564

mob.: +420 773 607 980

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]