Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Posta, Úřad vlády České republiky

15 příloh

Vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám.

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 14175p-16.pdf)(See attached file:
Příloha_1_Zpráva_2002.pdf)(See attached file: Příloha_2_Zpráva_2003.pdf)
(See attached file: Příloha_3_Zpráva_2004.pdf)(See attached file:
Příloha_4_Zpráva_2005.pdf)(See attached file: Příloha_5_Zpráva_2006.pdf)
(See attached file: Příloha_6_Zpráva_2007.pdf)(See attached file:
Příloha_7_Zpráva_2008.pdf)(See attached file: Příloha_8_Zpráva_2009.pdf)
(See attached file: Příloha_9_Zpráva_2010.pdf)(See attached file:
Příloha_10_Zpráva_2011.pdf)(See attached file: Příloha_11_Zpráva_2012.pdf)
(See attached file: Příloha_12_Zpráva_2013.pdf)(See attached file:
Příloha_13_Zpráva_2014.pdf)(See attached file: Příloha_14_Zpráva_2015.pdf)