Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.7.2016 17:40:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.7.2016 17:40:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ...

Vaše podání ze dne: 28.7.2016 17:40:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX008PEPQ
Datum zaevidování: 29.7.2016 06:43:20
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02AFFP
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, foi+request-5701-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Švestková Jitka Ing.

...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace
PID dokumenu: UOHSX008Q778
Datum podání: 4.8.2016

Aktuálně řeší referent: Šamánek Jiří Mgr.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě Vaší výzvy upřesňuji, že informace žádám za dobu od platnosti Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti včetně.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 11.8.2016 15:59:59 v obsahu zprávy: Re: Dokument elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 11.8.2016 15:59:59 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ...

Vaše podání ze dne: 11.8.2016 15:59:59 v obsahu zprávy: Re: Dokument podané na adre...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX008R7FR
Datum zaevidování: 11.8.2016 16:01:23
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02AFFP
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, foi+request-5701-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Horecká Jarmila

...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

15 příloh

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Poskytnutí informace
PID dokumenu: UOHSX008SO11
Datum podání: 24.8.2016

Aktuálně řeší referent: Šamánek Jiří Mgr.