Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

ginisep, Zlínský kraj

0 *H
010
`He

ginisep, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.7.2016 17:40:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.7.2016 17:40:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 29.7.2016 09:44:52

Vaše podání ze dne: 28.7.2016 17:40:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00BKJK7
Datum zaevidování: 28.7.2016 17:40:50
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, foi+request-5697-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

Hermanová Marie, Zlínský kraj

27 příloh

Věc: žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

dne 28. 7. 2016 byla na elektronickou podatelnu Krajského úřadu Zlínského
kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí všech ročních zpráv o výsledcích
finančních kontrol vytvořených podle § 22 odst. 6 zákona 320/2001 Sb.

Struktura a obsah zpráv je stanovena ve vyhláškách 64/2002 Sb. a 416/2004
Sb. Informační systém IS FKVS, ve kterém jsou tyto zprávy evidovány,
spravuje MFČR a z tohoto systému jsou převzaty. Tabulková část je
v souborech zpráva 20xx.PDF a textová část je v souborech document
20xx.PDF. Za roky 2002 a 2003 nejsou tabulkové přílohy k dispozici.

 

S pozdravem

 

Ing. Marie Hermanová
vedoucí kontrolního oddělení

Oddělení kontrolní
Odbor interního auditu a kontroly
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 210
[1]http://www.kr-zlinsky.cz

 

References

Visible links
1. http://www.kr-zlinsky.cz/