Zprávy o výsledcích finančních kontrol

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Generální inspekce bezpečnostních sborů jako součástsérie poslané 53 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

GIBS - podatelna, Generální inspekce bezpečnostních sborů

2 přílohy

 

Dobrý den,

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“), která je
povinným subjektem podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), obdržela dne 29. 7. 2016 žádost o poskytnutí informace, kdy
žadatel žádá poskytnutí kopií všech ročních zpráv o výsledcích kontrol
podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, a to minimálně v rozsahu podle ustanovení § 22 odst.
6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

 

Tímto Vám sdělujeme, že u GIBS nebyla zjištěna závažná zjištění podle
ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

 

GIBS konstatuje, že žádost o poskytnutí informace nesplňuje zákonné
požadavky podle ustanovení § 14 odst. 3 InfZ, a proto není vyřizována v
režimu InfZ.

 

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Skokanská 2311/3

196 00 Praha 6