Zprávy o výsledcích finančních kontrol

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jako součástsérie poslané 53 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,
Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Děkujeme, že při dalším případném písemném styku ve stejné záležitosti
budete uvádět výše uvedené čj. PS2016/009933, pod kterým byla přidělena ke
zpracování příslušným útvarům.

                 podatelna Kanceláře PSP ČR

Dear sir,
Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

the Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic

Dana Chromcová, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane Havlíku,
Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obdržela dne 29. 7. 2016 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů v níž žádáte o poskytnutí informace týkající se
zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle
§ 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finančních kontrole ve veřejné správě.

V Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu ode dne účinnosti uvedeného
zákona tj. od 1. ledna 2002 nedošlo k závažným zjištěním z vykonaných
finančních kontrol, o kterých by muselo být informováno Ministerstvo
financí podle § 22 odst. 6 citovaného zákona.

S pozdravem
Dana Chromcová
Oddělení styku s veřejností
Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR