Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

e-podatelna Olomoucký kraj, Olomoucký kraj

0 *H
010
`He

Dočkalová Lenka, Olomoucký kraj

28 příloh

Vážený pane,

v příloze zasílám informace, které poskytujeme k Vaší žádosti o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 7. 2016.

 

S pozdravem

 

 

Lenka Dočkalová
Odbor kontroly
asistentka vedoucí odboru
 
[1]Krajský úřad olomouckého kraje Jeremenkova 40a
77911 Olomouc
Česká republika
Tel.: +420 585 508 341
[2][emailová adresa]
[3]www.kr-olomoucky.cz

 

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.kr-olomoucky.cz/