Zprávy o výsledcích finančních kontrol

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí jako součástsérie poslané 53 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo životního prostředí

Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol" byl přijat dne 28.07.2016 pod evidenčním číslem 0000604467 (PD_Sysnet)

Toto oznámení není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že e-mail/datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, budete jako odesilatel e-mailu/datové zprávy vyzván k jejich odstranění. Aby mohlo být zahájeno zpracování zprávy, musí být náprava učiněna do 5-ti dnů od okamžiku doručení e-mailu/datové zprávy.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Toto je automaticky generovaný e-mail, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě dalších dotazů pište na Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Vážený pane Havlíku,

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "MŽP") obdrželo dne 28. 7. 2016
Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která se týkala poskytnutí
kopií všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených
podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
k datu podání této žádosti.

Vzhledem k tomu že vyřízení Vaší žádosti vyžaduje vyhledání a sběr
objemného množství informací, MŽP prodlužuje v souladu s § 14 odst. 7
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti o 10 dní.

S pozdravem

Mgr. Helena Bokotejová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 054
e-mail: [emailová adresa] ·  web: [1]www.mzp.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

2 přílohy

Vážený pane Havlíku,

v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 52062/ENV/16.

S pozdravem

Mgr. Helena Bokotejová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 054
e-mail: [emailová adresa] ·  web: [1]www.mzp.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzp.cz