David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.7.2016 18:14:23 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.7.2016 18:14:23 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
29.7.2016 07:44:49

Vaše zpráva ze dne: 28.7.2016 18:14:23
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00VO1F3
Datum zaevidování: 29.7.2016 07:39:54

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Slámová Eliška
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
29.7.2016 07:44:49

Your message - dated 28.7.2016 18:14:23
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX00VO1F3
Date of registration: 29.7.2016 07:39:54

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Slámová Eliška
electronic registry [mail room] of the Ministry

David Havlík

Povinný subjekt: Podatelna ministerstva zdravotnictvi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě vaší výzvy MZDR 47883/2016-2/MIN/OVA ze dne 1.srpna 2016 upřesňuji, že informace žádám za dobu od účinnosti Zákona 320/2001 Sb k datu podání této žádosti

S pozdravem,

David Havlík

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.8.2016 15:17:37 v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.7.2016 18:14:23 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol doručené elektronickou poštou elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.8.2016 15:17:37 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
17.8.2016 14:45:42

Vaše zpráva ze dne: 17.8.2016 15:17:37
v souboru: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.7.2016 18:14:23 v obsahu zprávy: Žádost ...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00VUVT5
Datum zaevidování: 17.8.2016 14:43:19

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Marková Miluše
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
17.8.2016 14:45:42

Your message - dated 17.8.2016 15:17:37
in the file with the message contents [subject]:
Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.7.2016 18:14:23 v obsahu zprávy: Žádost ...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX00VUVT5
Date of registration: 17.8.2016 14:43:19

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Marková Miluše
electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

5 příloh

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď OVA

Identifikátor dokumentu: MZDRX00VX0F1
značka: MZDR 47883/2016-5/MIN/OVA
-------------------------------------------------
v Praze dne 29.08.2016
Lenka Peterová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: Příloha č. 1.pdf, Příloha č. 2.pdf, příloha č. 3.pdf, Příloha č. 4.pdf, MZDRX00VX0F1.pdf