Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ústecký kraj

1 příloha

Potvrzení přijetí podání elektronickou podatelnou
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Věc: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017
Jednoznačný identifikátor: 48465/2018/KUUK
Datum a čas dodání: 14.3.2018 23:10:35
Odesílatel: [FOI #7274 e-mail] ??

Elektronický podpis/značka/pečeť:

Obecné podmínky pro užití elektronického podpisu při doručování podání v elektronické podobě naleznete: <http://www.kr-ustecky.cz/elektronicka-po...>.
Tato zpráva potvrzuje pouze splnění technologických požadavků pro příjem datových zpráv
a jeho předání ke zpracování. V případě, že zpracovatelem budou v podání zjištěny formální či obsahové nedostatky bude odesílatel vyzván k nápravě.

Johnová Iva, Ústecký kraj

4 přílohy

 

 

 

[1]logo_outlook_czech

 

Mgr. Iva Johnová

Odbor kontroly

vedoucí odboru

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 241

gsm: +420 737 203 640

e-mail: [emailová adresa]

[2]www.kr-ustecky.cz

 

References

Visible links
2. http://www.kr-ustecky.cz/