Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí jako součástsérie poslané 29 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MŽP, Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše emailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva životního
prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol
ve veřejné správě za rok 2017
Datum doručení: 14.3.2018 23:10:32
Evidenční číslo Vaší emailové zprávy: ENV/2018/17035

Elektronická podatelna MŽP, Ministerstvo životního prostředí

3 přílohy

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/217
Vyřizuje: Helena Bokotejova
Evidenční číslo: ENV/2018/20163
Věc: 106/1999 Sb._Havlík_Zpráva o výsl. finančních kontrol_odpověď