Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MŽP, Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše emailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva životního
prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol
ve veřejné správě za rok 2017
Datum doručení: 14.3.2018 23:10:32
Evidenční číslo Vaší emailové zprávy: ENV/2018/17035

Elektronická podatelna MŽP, Ministerstvo životního prostředí

3 přílohy

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/217
Vyřizuje: Helena Bokotejova
Evidenční číslo: ENV/2018/20163
Věc: 106/1999 Sb._Havlík_Zpráva o výsl. finančních kontrol_odpověď