Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Frantisek Kvintus, Ministerstvo zahraničních věcí

Directorio Info,

2 přílohy

Dobrý den,

potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 15.3.2018, kterou
požadujete poskytnutí informací týkajících se výsledků finančních kontrol
ve veřejné správě.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí
informací.

V příloze Vám zasíláme kopii požadované přílohy č. 1a, část II, tabulka č.
1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. [1]320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), kterou MZV postoupilo Ministerstvu financí ČR v rámci
Zprávy o výsledcích finančních kontrol na MZV za rok 2017.

S pozdravem

Pavla Krejčová

Tiskový odbor/Press Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044
e-mail: [emailová adresa], [2]www.mzv.cz

[3]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...

ukázat citované pasáže