Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích
finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017" s evidenčním číslem
85b41cd1-e5d3-440d-9506-35bf667c4667 a s běžným číslem 13488/2018 bylo
doručeno dne 14.03.2018 23:10:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

            k Vaší žádosti ze dne 14. 3. 2018 o zaslání kopie přílohy č.
1, části II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., kterou se provádí
zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, sdělujeme, že tato sice je
součástí aktuální zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné
správě, nicméně daná tabulka není technicky řešena tak, aby byla určena
k tisku, a je tedy v systému jen pro informaci Ministerstva financí ČR.
Pro její získání Vám tedy doporučujeme obrátit se přímo na tento úřad.

            Je však možné uvést, že v této příloze je uveden pouze jediný
záznam, a to že Městský soud v Praze oznámil dne 29. 5. 2017 Obvodnímu
státnímu zastupitelství pro Prahu 2 coby orgánu činnému v trestním řízení
podezření na protiprávní jednání, kdy zjistil podezřelé změny údajů
zapsaných v obchodním rejstříku, nestandardní postupy zaměstnance a blíže
neurčené skupiny osob, jakož i nevyměřování poplatků, a to s celkovou
vyčíslenou škodou v hodnotě 140.000,- Kč.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/