Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 14.3.2018 23:15:34
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 14.3.2018 23:15:34
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

David Havlík

 

e-mail: [1][FOI #7254 e-mail] ??

 

 

čj. 90/2018-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď na žádost ze dne 14. 3. 2018

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 14. 3. 2018 Vaši žádost dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen InfZ), která byla zaevidována podatelnou pod č. p.
12606/2018-MD-CKDP. V této žádosti jste požádal o cit.:

 

„žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004
Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve
veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve
smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i
omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22
odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě.“

 

Ministerstvo dopravy Vám na základě stanoviska věcně příslušného Odboru
interního auditu a kontroly sděluje, že v loňském roce nebyla
Ministerstvem dopravy evidována žádná zjištění, která by odpovídala údajům
vyplňovaným do přehledu o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu
veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci
nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7254 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/