Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Čekáme, až si David Havlík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Kraj Vysočina

3 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIP019D66D
Značka : KUJI 23585/2018
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontroly
Věc : Odpověď na žádost o informace - Zpráva o výsled

Informace pro všechny o.s.,

posta, Kraj Vysočina [1]15/3/2018

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 15.3.2018 07:42:59

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na
tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 14.3.2018 23:10:30 doručené na adresu el. podatelny
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP18LS0Z
Datum zaevidování: 14.3.2018 23:10:30
Váš osobní přístupový kód: KUJISE070KP5
Vaše evidenční údaje:
Havlík David,  foi+request-7251-a9a228f1@infoprovsec...
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích
finančních kont...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v
souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o
stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP18LS0ZKUJISE070KP5"
na adresu [[2]emailová adresa]

S pozdravem Baráková Lenka

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/zp...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.