Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2018-03-14 23:10:30.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních ...
Identifikátor / Identier: KUCB0C13V08Y

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.3.2018 23:10:30 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.3.2018 23:10:30 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Jihočeský kraj ...

Vaše podání ze dne: 14.3.2018 23:10:30 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUCBX00PJS55
Datum zaevidování: 15.3.2018 08:41:49
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Pokud bylo podání učiněno podle §37 odst. 4 zákona č.500/2004 sb. ve znění pozdější...
je třeba doplnit do 5 dnů podání (vlastnoručně podepsat podání), jinak nemůže být p...

...

Jihočeský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUCBX00PLN3O
Značka : KUJCK 40326/2018
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancel.hejtmana
Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle z