Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.3.2018 23:10:31 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.3.2018 23:10:31 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 15.3.2018 10:35:18
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 14.3.2018 23:10:31 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol ... podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP8BA7EQ
Datum a čas zaevidování: 15.3.2018 07:43:18
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #7247 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Víchová Hana (MHMP, OKC), Hlavní město Praha

2 přílohy

Vážený pane Havlíku,
v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost ze dne 14.3.2018.
S pozdravem
H.Vichova
Sekretariát OKC
Zprava je pxipravena k odeslanm s nasledujmcmmi pxmlohami obsahujmcmmi soubor nebo odkaz:

MHMP_491514_2018_(12574271).pdf

Poznamka: E-mailovi programy mohou branit pxenosu urhit}ch soubory v pxmlohach z dyvodu zabezpehenm. Zkontrolujte nastavenm zabezpehenm sviho e-mailoviho programu a ovlxte zpysob zpracovanm pxmloh.