Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Český úřad zeměměřický a katastrální

Vaše podání označené jako 'Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol' bylo dne 08.03.2017 12:41:26 doručeno na elektronickou adresu podatelny a je evidováno pod ID ČÚZK-03436/2017.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální

1 příloha

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu došla dne 8.3.2017 Vaše žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti je
Příloha č. 1, část II. Tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

 

K tomu sděluji, že při výkonu řídící kontroly, veřejnosprávní kontroly a
interního auditu nebylo na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním
v letech 2002 až 2016 žádné zjištění, na jehož základě kontrolní orgán
oznámil orgánům činným v trestním řízení skutečnosti nasvědčující tomu, že
byl spáchán trestný čin, a ani zjištění neoprávněného použití, zadržení,
ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000
Kč.

 

S pozdravem

Jarmila Daňková

 

---

Mgr. Jarmila Daňková
ředitelka kanceláře předsedy
Český úřad zeměměřický a katastrální
tel.: 2 8404 1210
fax: 2 8404 1204
e-mail: [1][emailová adresa]
[2]http://www.cuzk.cz

ID datové schránky: uuaaatg

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.cuzk.cz/